Yönetici mi, Lider misiniz?

Yönetici, herhangi bir kuruluşta çalışan, emredileni eksiksiz yapan veya verilmesi gereken emirleri düzenli veren, karakterinden çok makamına güvenen, bulunduğu yerde statükoyu koruyan, yenilik ve değişimlerden çekinen, rahatını bozma riskine girmeyen kişidir. Bazı aile reisleri de evlerinde veya patronlar da iş yerlerinde yönetici özelliklerine sahiptir.

Lider ise; bulunduğu herhangi bir konumda, makama bağlı olmaksızın çevresince sevilip sayılan, her ortamda sözü dinlenilen, yenilikçi ve üretici, etrafındakileri yönlendirebilen, aşk ve şevk aşılayabilen bir toplum önderidir.

Lider, insanları belirli bir amaç etrafında zorlamadan toplayabilme, peşinden götürebilme, bu amaç için onları etkileyebilme ve harekete geçirebilme, iş birliğini sağlayabilme yetenek ve bilgisine sahip kişidir.

***

Yönetici ve Lider Farklıdır:

* Yönetici mevcudu uygular. Lider ise yenilik getirir.

* Yönetici normaldir, sıradandır. Lider ise normal dışıdır, farklıdır.

* Yönetici sisteme ve kurallara güvenir. Lider ise insana güvenir.

* Yönetici insanları kullanır. Lider ise insanları yetiştirir.

* Yönetici emir verir. Lider ise fikir alır ve rica eder.

* Yönetici işi söyler ve derhal yapılsın ister. Lider ise nasıl yapılacağını gösterir, rehberlik eder.

* Yönetici korkutur ve baskıcıdır. Lider ise güven verir ve hoşgörülüdür.

* Yönetici gücünü korku ve baskıdan alır. Lider ise gücünü saygı ve iş birliğinden alır.

* Yönetici taşın altına elini koymaz, hep ister. Lider ise taşın altına elini koymakla kalmaz davası uğruna yeri gelirse başını da koyar.

* Yönetici çalışanlarına sorumluluk yükler ama yetki vermekten çekinir. Lider ise her işi ben yapacağım diye uğraşmayıp, işi öğretir, eğitir, görev dağılımı yapar, sorumluluk gibi yetkiyi de verir ve sadece takip ve organizeyi yapar.

* Yönetici işe gelmediğinde baskı olmadığı için işler yavaşlar ve aksar. Lider ise kurumsallaşmayı sağladığı için işe gelmese de işler aksamadan yürür.

* Yöneticinin altındakiler işlerini yapmazlarsa o iş aksar. Lider ise işlerin aksamasına müsaade etmez, gerekirse kendisi de işleri yürütecek bilgi ve beceriye sahiptir.

* Yönetici daima «ben» der, övgü ve başarıyı sahiplenir. Lider ise daima «biz» der, başarıyı ekip olarak sahiplenir.

***

Tüm bu sebeplerle insanlar, kitleler ve toplum yöneticinin değil liderin peşinden gider.

***

Müslüman Liderin Özellikleri:

* Müslüman liderin hedefi Allah rızasıdır!

* Önce kendi ruhunu; okuma, ibadet ve tefekkürle olgunlaştırır.

* Ruhsatı değil, azameti tercih eder.

* İslam’ı anlama, anlatma ve yaşamada örnek olur.

* Müslüman lider, ihlas ve edep sahibidir.

* Helal ve harama dikkat eder.

* Takva gereği şüpheliden uzak durur.

* Müslüman kardeşine mütevazi, Allah düşmanına vakurdur.

* Hastaya değil, hastalığa karşıdır.

* İrade sahibi, çekici, ümitvar ve ümitvericidir.

* Lider, inandığı dava uğruna fedakarlık gösterir.

* Toplumsal olayları dert edinir, çözüm üretir ve uygular.

* Yapmacıktan uzaktır ve samimi yol gösterendir.

* Karşısındaki insana değer verir ve arkadaşlarını, ekibini dinler.

* Bencil değildir ve ekip çalışması yapar.

* Plan ve koordinasyona önem verir.

* Hatalardan dolayı alınganlık göstermez, organizeye küsmez.

***

Bir Lider Şunları Bilmeli ve Öğrenmelidir:

* İnsan, Dost Kazanma Sanatı

* Konuşma ve Davranış Adabı

* Hitabet ve Sunum Yapma Kuralları

* Toplantı Yapma Kuralları

* Misafir Karşılama ve Ağırlama Adabı

* Uyumlu ve Temiz Giyinme Adabı

***

Not: Yukarıda yazdıklarım; örnekler, resimler, şekiller, grafikler ve detaylarla 150 slayt sayfası eşliğinde açıklayarak sunduğum “111 Maddede Liderlik” isimli konferansımdan seçtiğim 25 alt başlıktan ibarettir.

Süleyman ÇAKMAK

instagram.com/suleymancakmak
twitter.com/suleymancakmak
facebook.com/ssuleymancakmak
youtube.com/suleymancakmak

 2,669 toplam ziyaretçi,  1 bugünkü ziyaretçi

 2,670 toplam ziyaretçi,  2 bugünkü ziyaretçi

  1. Furkan YILMAZ diyor ki:

    Değerli hocam, çok kıymetli bilgiler, teşekkür ederiz, umarız pandemi sonrasında sizi ilimize davet edip canlı olarak, örnekleriniz eşliğinde dinlemekte nasip olur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Bu içerik kopyalanamaz!!